Glinki Mokre to niewielka wieś, pojawiająca się w zapisach przy okazji nadania praw przez księcia Warcisława V w 1364 r. Sąsiedztwo kurhanów oraz pozostałości wzniesionych przez człowieka umocnień i wałów świadczą o znacznie wcześniejszej eksploracji tego terenu. Dziś pośród tradycyjnej zabudowy z przełomu XIX I XX w. mieści się pracownia ceramiczna" LEPIGLINA".Założona w 1998 r. Naszą specjalnością jest dawne rzemiosło w ujęciu historycznym i archeologicznym: pokazy tradycyjnego wytwarzania naczyń , wyplatania koszy czy barwienia przędzy wełnianej stają się lekcjami żywej historii. W naszej pracy opieramy się na opracowaniach naukowych, znaleziskach archeologicznych i ikonografii, pamiętając przy tym o zachowywaniu szerokiego kontekstu i krytycznego podejścia do zdobytych informacji. W wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia z dawnymi technikami oraz interpretacji historycznego przekazu powstają niepowtarzalne repliki niespotykane już w życiu codziennym. Są one żywym dowodem bogactwa kultury materialnej i życia codziennego w dawnych wiekach.